Join the ΕΜΠire
join the empire
Join the ΕΜΠire!
Κάνε κλικ στην εικόνα για Οδηγίες Εγγραφής.
Google Ads

Στα άκρα οι σχέσεις Πρυτανείας-Συμβουλίου Ιδρύματος EKΠΑ

Συζητήσεις για πολιτικά και οικονομικά θέματα
Forum Rules
Σας υπενθυμίζουμε να μην δημοσιεύετε μηνύματα σε greeklish ή συνεχή ΚΕΦΑΛΑΙΑ! Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

Στα άκρα οι σχέσεις Πρυτανείας-Συμβουλίου Ιδρύματος EKΠΑ

PostAuthor: Kyria_patatokeftou » Tue Jun 04, 2013 5:16 pm

Σε ευθεία ρήξη οδηγούνται οι σχέσεις του νεοσύστατου Συμβουλίου Ιδρύματος (Σ.Ι.) του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με τον πρύτανη κ. Θεοδόση Πελεγρίνη. Σε επιστολή που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», ο πρόεδρος του Συμβουλίου, καθηγητής στο MIT Δημήτρης Μπερτσιμάς, καταλογίζει στον πρύτανη ελλιπή ενημέρωση του Συμβουλίου για κρίσιμα ζητήματα του Ιδρύματος, όπως η διαχείριση της περιουσίας του. Μάλιστα, τον επικρίνει ότι αγνόησε αποφάσεις της Συγκλήτου και προχώρησε σε οικονομικές πράξεις, δηλαδή την πώληση δικαιωμάτων μετοχών της Alpha Bank που κατέχει το Παν. Αθηνών. Πανεπιστημιακοί που μίλησαν στην «Κ» ανέφεραν ότι το πρόβλημα που ανέκυψε αφορά στην ουσία των αλλαγών που θέλησε να επιφέρει ο νόμος 4009/2011 στη λειτουργία των ΑΕΙ, δηλαδή με τη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου να υπάρξει ένας μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας στη λειτουργία του ιδρύματος.

Ειδικότερα, ο κ. Μπερτσιμάς με την επιστολή του, την οποία απηύθυνε και σε όλους τους πανεπιστημιακούς του Ιδρύματος, αναφέρει και καταλογίζει στον κ. Πελεγρίνη τα ακόλουθα:

– Το Συμβούλιο ενημερώθηκε στις 10/5/2013 ότι η Σύγκλητος στις 18/4/2013 αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εθνικής Τράπεζας. Στην απόφαση της Συγκλήτου αναφέρεται ότι το ποσό συμμετοχής στην ΑΜΚ θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) για τις μετοχές που κατέχει η ιδία περιουσία του Πανεπιστημίου και για τα κληροδοτήματα θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα του κάθε κληροδοτήματος εφόσον υπάρχουν. Ζητήσατε με το έγγραφό σας από το Συμβούλιο να ενεργήσει «για τα καθ’ υμάς». Δυστυχώς, δεν διαβιβάσατε στο Συμβούλιο την εισήγηση με βάση την οποία ελήφθη η απόφαση, ούτε τα πρακτικά της συνεδρίασης ούτε την απόφαση του Ειδικού Οργάνου του ΕΛΚΕ, τα υπηρεσιακά σημειώματα και τις γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβεί το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διαφυλάξει και να αξιοποιήσει την περιουσία του.

– Το Συμβούλιο στις 14/5/2013 σάς ζήτησε αρμοδίως και εγγράφως τα ανωτέρω, καθώς και πλήρη ενημέρωση για τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος (μετοχές σε τράπεζες, ομόλογα, διαθέσιμα ΕΛΚΕ κ.λπ.) προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσει τις αρμοδιότητές του. Eως σήμερα δεν έχετε αποστείλει τα ανωτέρω στοιχεία. Παρόμοιο αίτημα χορήγησης οικονομικών στοιχείων των κληροδοτημάτων σάς είχε και προηγουμένως ζητηθεί (13/3/13) επισήμως. Επιπροσθέτως, αντίστοιχο αίτημα για ενημέρωση του Σ.Ι. περί οικονομικών θεμάτων επανέλαβα τόσο στις 2/4/2013 όσο και στις 30/4/2013 με έγγραφά μου.

– Καίτοι έχει παρέλθει διάστημα 2,5 μηνών από το πρώτο σχετικό έγγραφο, καμία ουσιαστική πληροφόρηση για οικονομικά στοιχεία δεν έχετε αποστείλει στο Συμβούλιο. Αρχικά παραπέμψατε το Συμβούλιο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για ενημέρωση περί μέρους των
κληροδοτημάτων και στη συνέχεια, την 13η και 17η Μαΐου 2013, προβήκατε σε απλή κοινοποίηση των αιτημάτων μας προς υπηρεσίες του Ιδρύματος ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που ζητήθηκαν.

– Το Συμβούλιο αξιολογεί ως εξαιρετικά σοβαρά τα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος και σας καλεί να παράσχετε στο Συμβούλιο άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες.

– Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του Σ.Ι. στις 28/5/2013 μάς ενημερώσατε ότι στις 27/5/2013 πουλήθηκαν όλα τα δικαιώματα των μετοχών της Alpha Bank, ενώ, αντιθέτως, στην απόφαση της Συγκλήτου της 24/5/2013, την οποία μου αποστείλατε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Συμβουλίου, παρά τους ενδεχόμενους νομικούς περιορισμούς περί δυνατότητας συμμετοχής μελών της γενικής κυβέρνησης στην ΑΜΚ των τραπεζών, καταγράφεται ότι αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών διά της ιδίας περιουσίας του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αlpha Bank με την αγορά μετοχών από την πώληση ανάλογου αριθμού δικαιωμάτων.

Και ο κ. Μπερτσιμάς ολοκληρώνει την επιστολή του λέγοντας στον κ. Πελεγρίνη ότι ύστερα από όλα αυτά «το Συμβούλιο, μη έχοντας επαρκή πληροφόρηση, δεν δύναται να τοποθετηθεί επί του θέματος της αύξησης μετοχικών κεφαλαίων τραπεζών»...
I'm fine, as long as my buddha smiles to me..!
User avatar
Kyria_patatokeftou
MechEng Seeder
MechEng Seeder
 
Posts: 697
Joined: Wed Nov 17, 2010 9:49 am
Σχολή: Μηχανολόγος

Re: Στα άκρα οι σχέσεις Πρυτανείας-Συμβουλίου Ιδρύματος EKΠΑ

PostAuthor: Kyria_patatokeftou » Wed Jun 05, 2013 3:35 pm

Ο Μεσσήνιος Αλέξανδρος Τουρκολιάς δεν ανέλαβε μονάχα χρέη διευθύνοντος συμβούλου στην Εθνική Τράπεζα αλλά
παράλληλα εκλέχθηκε κι εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών
, χωρίς να έχει απολύτως καμία σχέση με τον ακαδημαϊκό χώρο.


Kαι το σχετικό άρθρο του νόμου για τα ΑΕΙ, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το νόμο Αρβανιτόπουλου:

Άρθρο 2 παρ. 4α Ν.4076/12
Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι.


πηγή http://www.parapolitiki.com/2013/06/sym ... um=twitter
I'm fine, as long as my buddha smiles to me..!
User avatar
Kyria_patatokeftou
MechEng Seeder
MechEng Seeder
 
Posts: 697
Joined: Wed Nov 17, 2010 9:49 am
Σχολή: Μηχανολόγος

Re: Στα άκρα οι σχέσεις Πρυτανείας-Συμβουλίου Ιδρύματος EKΠΑ

PostAuthor: sid » Mon Nov 05, 2018 10:57 pm

Και μετά ορισμένοι παραπονιούνται ότι ντε και καλά η λέσχη χρησιμοποιεί κατεψυγμένα κρέατα. Τουναντίον λοιπόν.

- soti
User avatar
sid
MechEng Seeder
MechEng Seeder
 
Posts: 3984
Joined: Mon Jan 25, 2010 10:47 pm
Location: 242
Σχολή: Χημικός
Gender: Male


Return to Πολιτική-Οικονομία

Who is online

Registered users: Bing [Bot], Google [Bot]

cron