Join the ΕΜΠire
join the empire
Join the ΕΜΠire!
Κάνε κλικ στην εικόνα για Οδηγίες Εγγραφής.
Google Ads

Υποτροφίες

Ανακοινώσεις, συζητήσεις και προβληματισμοί που αφορούν το Πολυτεχνείο γενικότερα.
Forum Rules
Σας υπενθυμίζουμε να μην δημοσιεύετε μηνύματα σε greeklish ή συνεχή ΚΕΦΑΛΑΙΑ! Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

Υποτροφίες

PostAuthor: kgdaddie » Wed Sep 11, 2013 2:24 pm

Ανοίγω αυτό το topic για να υπάρχουν συγκεντρωμένες εδώ όλες οι προκηρύξεις υποτροφιών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες γύρω από αυτές.
User avatar
kgdaddie
Civil Seeder
Civil Seeder
 
Posts: 771
Joined: Sat Oct 13, 2012 9:46 am
Σχολή: Πολιτικός
Gender: Male

Re: Υποτροφίες

PostAuthor: kgdaddie » Wed Sep 11, 2013 2:25 pm

Προκήρυξη θέσης υποτρόφου Υ.Δ. στην Αυστραλία.

Australian Research Council Centre of Excellence for Geotechnical Science & Engineering (CGSE)
User avatar
kgdaddie
Civil Seeder
Civil Seeder
 
Posts: 771
Joined: Sat Oct 13, 2012 9:46 am
Σχολή: Πολιτικός
Gender: Male

Re: Υποτροφίες

PostAuthor: Μαντώ » Wed Sep 11, 2013 10:50 pm

http://career.central.ntua.gr/index.php ... &Itemid=83
Το γραφείο διασύνδεσης έχει γενικά συγκεντρωμένες υποτροφίες, θέσεις εργασίας κλπ

Μαντώ
MechEng Seeder
MechEng Seeder
 
Posts: 126
Joined: Sun Jun 13, 2010 9:27 pm


Re: Υποτροφίες

PostAuthor: pelagia » Thu Feb 06, 2014 8:29 pm

Πρόγραμμα υποτροφιών 2014-15 από το Πανεπιστήμιο Lingan του Χονγκ Κογκ
http://www.survey.ntua.gr/files/HONK-KONG-LINGNAN-2014-15.pdf

pelagia
Rural-Survey Seeder
Rural-Survey Seeder
 
Posts: 49
Joined: Sat Feb 18, 2012 3:27 pm
Σχολή: Τοπογράφος
Gender: Female

Re: Υποτροφίες

PostAuthor: pelagia » Thu Feb 06, 2014 8:30 pm

Χορήγηση δέκα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το ινστ. MASDAR στο Αμπου Νταμπι
http://www.survey.ntua.gr/files/MASDAR-2014-15.pdf

pelagia
Rural-Survey Seeder
Rural-Survey Seeder
 
Posts: 49
Joined: Sat Feb 18, 2012 3:27 pm
Σχολή: Τοπογράφος
Gender: Female

Re: Υποτροφίες

PostAuthor: TheMaster5928 » Tue Feb 11, 2014 7:08 pm

The major difference between a thing that might go wrong and a thing that cannot possibly go wrong is that when a thing that cannot possibly go wrong goes wrong, it usually turns out to be impossible to get at and repair.
- Douglas Adams
User avatar
TheMaster5928
member
member
 
Posts: 35
Joined: Wed Jan 08, 2014 11:33 pm
Σχολή: Πολιτικός
Gender: Male


Re: Υποτροφίες

PostAuthor: TheMaster5928 » Wed Feb 26, 2014 1:54 pm

Το Ιδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 535/24.08.90) σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 ( ΦΕΚ 24.04.1993) τη χορήγηση υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές. Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 θα χορηγηθούν :

Εως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος σε περίπτωση διετούς προγράμματος, για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς σπουδών:


ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:


Να είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1988 και μετά.

Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50.

Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν.

Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.

Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν. Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου 2014.Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Νίκης 16 (7ος όροφος) τηλ.: (210) 32 24 127 έως 31.03.2014. Τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.lilianvoudouri.gr


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 31.03.2014 εις το Ιδρυμα « ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης 16 ( 7ος όροφος) 105 57 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά:


Αίτηση – δήλωση (παρέχεται από το Ιδρυμα ή την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.lilianvoudouri.gr)

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ και να τηρείται αυστηρά ο προβλεπόμενος στο έντυπο αριθμός λέξεων, άλλως δεν θα γίνονται δεκτές.
Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός, αναλυτική βαθμολογία, επίσημα αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών και απολυτήριο Λυκείου.
Αυτοί οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014 μπορεί να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο . Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους, που πρέπει να σταλούν απευθείας στο Ιδρυμα.

Εγγραφή ή προεγγραφή ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, για την αποδοχή τους από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο προτίθενται να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους από τα οποία θα προκύπτει σαφώς το αντικείμενο σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι έως την 10η Ιουνίου 2014 θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η αποδοχή τους, έστω και υπό όρους, από το Πανεπιστήμιο και να έχει υποβληθεί στο Ιδρυμα το σχετικό έγγραφο.

Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος Οικ. έτους 2013 ( χρήση 2012) του υποψηφίου και των γονέων του.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ:


Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ιδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα. Το Ιδρυμα δεν χορηγεί παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους.
Το Ιδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις.

Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000,00 € ετησίως.
Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

Μετά την οριστική ανακήρυξη των Υποτρόφων, υπογράφεται μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου σύμβαση Υποτροφίας, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Υποτρόφων έναντι του Ιδρύματος. Το έντυπο της συμβάσεως είναι στην διάθεση των υποψηφίων εφ’όσον ζητηθεί.

Ουδεμία αίτηση θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και δεν συνοδεύεται από όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά.
The major difference between a thing that might go wrong and a thing that cannot possibly go wrong is that when a thing that cannot possibly go wrong goes wrong, it usually turns out to be impossible to get at and repair.
- Douglas Adams
User avatar
TheMaster5928
member
member
 
Posts: 35
Joined: Wed Jan 08, 2014 11:33 pm
Σχολή: Πολιτικός
Gender: Male

Re: Υποτροφίες

PostAuthor: TheMaster5928 » Wed Feb 26, 2014 1:55 pm

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Εξωτερικό: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:


Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.

Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.

Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.

Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.


Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (Γ) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:


Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα.

Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.

Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.

Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.

Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.


Δ. Στη μνήμη του Βασιλείου Τρίχα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, σε τομέα των θετικών επιστημών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Ε. Στη μνήμη της Ναυσικάς Τρίχα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, σε τομέα των θεωρητικών επιστημών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

ΣΤ. Στη μνήμη της Ναυσικάς Γεωργουσοπούλου: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Ζ. Στη μνήμη του Χαρίλαου Γεωργιάδη: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της Αρχαιολογίας, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Η. Δωρεά του Κ.Ι.Κ.Π.Ε: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.


Οι υποψήφιοι (Δ, Ε, ΣΤ, Ζ & Η) θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις αντίστοιχες κατηγορίες (Α/Β και Γ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη στα γραφεία του Ιδρύματος μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος, Λυσικράτους 12, στην Πλάκα, τηλ. 210. 32 28 922, φαξ 210. 32 53 461, e-mail: info@ipep-gr.org


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11.4.2014

Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ www.ipep-gr.org ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ USERNAME KAI PASSWORD
The major difference between a thing that might go wrong and a thing that cannot possibly go wrong is that when a thing that cannot possibly go wrong goes wrong, it usually turns out to be impossible to get at and repair.
- Douglas Adams
User avatar
TheMaster5928
member
member
 
Posts: 35
Joined: Wed Jan 08, 2014 11:33 pm
Σχολή: Πολιτικός
Gender: Male

Next

Return to Τα Πολυτεχνειακά

Who is online

Registered users: anogakis, antykon, Bing [Bot], dimitrispat, EvelinaF, foteinip, george anastaso, Google [Bot], GrigorisT, Quazar